Anna Wulffs Børnehus
Sammenlignelig brugerinformation > Grundoplysninger
henvendelser (Word) 11,52 kb  

Adresse

Christianshavns Voldgade 63
1424
Kbh K
32541113
mail@annawulffs.dk

Kontakt personer

Leder: Heléne Frostfeldt
Souschef: Camilla Randklev Kjær
Forældrerepræsentant: Carlo Giese
Forældrerepræsentant e-mail: annawulffbestyrelse@gmail.com

Institutionstype og aldersgruppe

Integreret institution
1 - 6 år
Hvem er vi?

Anna Wulffs Børnehus er en selvejende integreret 0-6 års institution med 86 børn.
Vi har tre vuggestuegrupper med 12 børn, 2 pædagoger og en medhjælper på hver stue. En børnehavegruppe med 28 børn, 3 pædagoger, 1 studerende og en medhjælper. En børnehavegruppe med 22 børn, 2 pædagoger og en medhjælper.

Målsætningen fra børnehusets vedtægter:

• At leg og samvær prioriteres højt.

• At det enkelte barns udvikling og behov er i fokus.

• At der skabes trygge og rolige rammer omkring barnet.

• At nærvær og omsorg er vigtig for barnets dvikling.

• At der skabes et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem forældre og personalet.

• At både forældrenes engagement og personalets faglige viden respekteres.Anerkendende relationer er en grundlæggende værdi/ideologi i børnehuset med fokus på inklusion

Tre nøgleord:
Rummelig, nærværende og bevægelse

Indeliv:
Vi går på hver vores stuen kl.8 og kl. 9/9.30 starter dagens aktiviteter. I børnehaven arbejder vi struktureret med ugeplaner og i aldersopdelte grupper/i mindregrupper ved aktiviteter.
Vi møder barnet, hvor det er og giver individuelt barnet den rette støtte og opbakning.
Vores fokus er på den styrkede læreplan og dens mulighed for at skabe og sikre en helhedsbaseret læring for barnet.
Vi arbejder i små værksteder med vægt på fordybelse.
I gangen i børnehaven hænger der ugeplan for Stjernestuen og Månestuen, der giver et overblik over ugens aktiviteter. Det er en god ide at tage et billede af den med sin telefon. På vuggestuestuernes chatboards vil man kunne læse om dagens forløb samt andre informationer. Derudover vil der komme informationer via e-mail og være forskellige opslag ved stuerne.

Udeliv:
Vi bruger vores nærmiljø, tager på ture og bruger vores to nyrenoverede legepladser. Vi vægter udeliv højt og børnene er ude året rundt i vuggestuen om formiddagen dog ikke hver dag og i børnehaven hver dag fra 12 til 14.
Fire gange årligt besøger vi en bondegård 22 børn ad gangen.

Sovevaner:
Vi har en liggehal ved børnehavens legeplads hvor der kan sove 26 børn i små og store barnevogne.
Børn der er fyldt 2 år sover inde i børnehavens fællesrum sammen med de yngste børnehavebørn, som har behov ml. 12 og 14.

Kostpolitik:
Børnene får fuld forplejning og vi tilbyder en sund og varieret kost med 93% økologi.
I Anna Wulff har vi en sukkerpolitik. Det betyder at sukker så vidt muligt bliver udskiftet med sundere alternativer.

Forældresamarbejde:
Vi tilbyder en samtale for hvert barn tre måneder efter barnet er startet både i vuggestuen og i børnehaven. Vi tilbyder en overleveringssamtale før børnehave og skolestart. Derudover holder vi samtale ved behov.
To gange årligt holder vi forældremøde, en sommerfest, et julearrangement og løbende forældrekaffe.

Bleer:
Man skal selv medbringe bleer til sit barn / sine børn, både i vuggestuen og i børnehaven.
Bemærk, at vi kun har plads til et vist antal bleer per barn, og vi anbefaler derfor, at man kun tager 7 bleer med per dag, hvis behovet er til det.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 7:00-17:00

Lukkedage i 2019:
15.-17. april (mandag til onsdag før påske)
31. maj (fredag efter Kr. Himmelfart)
5. juni (Grundlovsdag)
24.-31. december (juleaftensdag samt mellem jul og nytår)

Daglig rytme:
Kl. 7:00 Vi åbner på én stue
Kl. 7:15 - 8:00 Der tilbydes morgenmad
Kl. 8:00 En fra personales fra hver stue er mødt, og resten af stuerne åbner kl. 8:30
Kl. 9:30 - 10:00 Stuerne holder samling - Børnehaven spiser frugt, og vuggestuen får et lille måltid
Kl. 10:00 - 11:15 Aktiviteter/ leg - inde og ude
Kl. 10:30 - 11:30 Vi spiser frokost, tider afhænger af vuggestue eller børnehavebørn
Kl. 11:30 - 12:00 Oprydning, garderobe og sovebørn
Kl. 12:00 - 14:00 De børn, der har behov, sover til middag/alle andre er ude på legepladsen
Kl. 14:00 Vi spiser frugt og brød
Kl. 15:00 - 16:00 Fri leg og afhentning af børn
Kl. 16:20 - 16:55 Alle børnene i børnehuset samles på én stue
Kl. 17:00 Vi lukker, og alle skal være ude af døren kl. 17:00

Specielt for vuggestuen:
I vuggestuen tages der individuelle hensyn til spise- og søvnbehov.

Venteliste til institutionen

Ventelisten kan ses på pasnings og fritids portalen på Kbh. Kommunes hjemmeside.

Vi har besøgsdag på mandage i lige uger kl. 14:30, og man er meget velkommen til at ringe på 32541113 (kontor: tryk 1 og spørg efter Heléne) eller sende en mail på mail@annawulffs.dk, hvis man vil tilmeldes den næste rundvisning.

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Anna Wulffs Børnehave | Christianshavns Voldgade 63 | 1424 Kbh K  | 32541113  | mail@annawulffs.dk
Gør denne side til din startside