Anna Wulffs Børnehus
Sammenlignelig brugerinformation> Profil

Institutionens pædagogiske principper og værdier

Målsætningen fra børnehavens vedtægter
• At leg og samvær prioriteres højt.
• At det enkelte barns udvikling og behov er i fokus.
• At der skabes trygge og rolige rammer omkring barnet.
• At nærvær og omsorg er vigtig for barnets harmoniske udvikling.
• At der skabes et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem forældre og personalet.
• At både forældrenes engagement og personalets faglige viden respekteres.

Anerkendende relationer er en grundlæggende værdi/ideologi i børnehuset
Fællesskab og de medmenneskelige værdier:
Vi ønsker en kultur hvor omgangstonen mellem personale, børn og forældre er god. Hvor man taler pænt til hinanden. En kultur hvor vi anerkender barnets følelser og oplevelser, og hvor empati og ansvarsfølelse for andre mennesker værdsættes højt
Vi tager udgangspunkt i den enkelte familie og lytter til forældre, børn og hinanden. På den måde sikrer vi os, at der bliver draget omsorg. Personalet er rollemodeller, som viser empati og drager omsorg.
Vi viser vores følelser. Børnene skal have en tydelig og klar melding, hvis de gør noget, vi ikke vil have, og vi er bevidste om ikke at give dem med lange forklaringer. Vi har ikke altid svar på alt, hvad børnene spørger om, og i disse tilfælde forsøger vi sammen at finde løsningen, uden at give slip på at ansvaret lig-ger hos den voksne. Vi viser barnet, at vi kan lide det, selvom vi har haft en konflikt.
Vi skaber et forum, hvor det er tilladt at stille spørgsmål og undre sig.
Vi skaber fællesoplevelser ved fælles ture, fællessang om fredagen, når vi spiser, ved samling og i fælles-lege. I fællesskabet finder børnene deres individualitet. Gennem legen styrker børnene deres venskaber og finder værdien i, at vi indeholder forskellige kompetencer. Vi er opmærksomme på de stille børn og gør en indsats for at få dem med ind i fællesskabet.
Vi lærer børnene børnehavens spilleregler. Anerkendelse, tolerance og respekt er gældende regler over andre men også legetøj, møbler, og de ting vi har i børnehaven. Vi lærer børnene at passe på tingene og behandle dem ordentligt. Vi lærer børnene at rydde op efter sig, og vi voksne er også her rollemodeller i vores omgang med tingene i børnehaven. Det gælder naturligvis også for forældrene, at de respekterer, at børnene ved afhentning er med til at rydde op efter sig (primært i bh.).


Hverdagsprogram og faste aktiviteter

Daglig rytme:
Nedenstående er ca. tider, da der skal være mulighed for fleksibilitet, spontanitet og ændringer.
Kl. 7.00 Vi åbner på én stue
Kl. 7.15 - 8.00 Der tilbydes morgenmad
Kl. 8.00 En personale fra hver stue er mødt og resten af stuerne åbner
Kl. 9.30 - 10.00 Stuerne holder samling – Børnehaven spiser frugt & vuggestuen får et lille måltid
Kl. 10.00 - 11.15 Aktiviteter/leg - inde & ude
Kl. 11.15 - 12.00 Vi spiser frokost
Kl. 12.15 - 14.00 I bh.:De børn der har behov, sover til middag/alle andre er ude på legepladsen
Kl. 14.00 Vi spiser frugt og brød
Kl. 15.00 - 16.00 Fri leg og afhentning af børn
Kl.16.15 -16.55 Alle børnene i børnehuset samles på en stue
Kl. 17.00 Vi lukker og alle skal være ude af døren kl. 17.00

Specielt for vuggestuen:
I vuggestuen tages der individuelle hensyn til spise- og søvnbehov.

Årets gang:

Fastelavn:
I børnehaven laver vi fastelavnsris op til fastelavn, og dagen bliver fejret med tøndeslagning på begge børnehavestuer. Alle er klædt ud – både børn og voksne. Vi samles i salen, hvor vi på skift kommer ind i midten af en rundkreds og viser vores kostume og synger fastelavnssange.
I vuggestuen er børnene klædt ud hvis det giver mening for dem og her slår vi katten af posen.
Til frokost spiser vi hotdogs, og om eftermiddagen spiser vi fastelavnsboller. Fastelavnsfesten er kun for børn og personale.

Påske:
Vi laver påskeklip og andre påsketing op til påske.
Lige før påske samles børnehaven i salen, hvor vi triller æg og spiser små påskeæg.
Vi pynter stuerne, dækker påskebord og laver påskebuffet.

St. Bededag:
Spiser varme hveder og fortæller om traditionen.

Skolebørn:
Vi holder fælles afskedsfest for de børn, der skal i børnehaveklasse i slutningen af april for forældre, børn og personale. Vi laver en cirkusforestilling.
Når barnet har sin sidste dag i børnehaven, siger vi farvel ved forskellige ritualer, og barnet får en mappe med foto og tegninger fra tiden i børnehaven. Barnet må gerne dele ud jf. vores sukkerpolitik.

Sommerfest:
Fest for børn, gamle børn, og forældre. Vi har forskellige boder og aktiviteter. De ældste børn optræder i gamle folkedragter og vi optræder med indslag fra vores fællessamling for bh. og vuggestue. Vi laver en stor buffet af det mad, hver familie har med. Opslag hænger ved stuerne, hvor forældrene kan skrive, hvad de tager med.

September:
Børnehavens fødselsdag, vi festligholder dagen.

Lanternefest:
Kun for børnehaven I november måned holder vi lanternefest, hvor personale, børn og forældre mødes kl. 16 til varm kakao og kager på legepladsen. Sammen går vi tur på volden, hvor børnene går med den lanterne, de har lavet i børnehaven, mens der synges den gamle lanternesang. En samlet aktivitet for børn og forældre som markerer mørkets komme!

Jul:
Den 1. december flytter vores nissefamilie ind i samtalerummet ved siden af kontoret. I løbet af december laver nisserne forskellige nissedrillerier, så som at der pludselig er saft i mælkekartonerne.
I bh.: På stuerne skal børnene hver
dag finde en lille nisse, der har et brev med, som bliver læste op. Vi laver juleklip og julegaver og andre juleting. Hver stue inviterer til fest for børn og forældre med æbleskiver og gløgg. De ældste børn går Lucia optog, som de har øvet sig på i december. Vi laver julebuffet lige op til jul ligesom vores påskebuffet.

Teater:
Vi ser teater i Christianshavns beboerhus forår og efterår.
Vi benytter os af forskellige teatertilbud i byen.

Bedsteforældredag:
Vi holder bedsteforældredag både i vuggestuen og i bh. en eftermiddag en gang om året, hvor bedsteforældrene har en plante med, som de planter sammen med børnene og vi serverer kaffe og hjemmebagt kage.


Madpolitik

Morgenmad tilbydes fra kl. 7 til 8, et lille måltid kl.9.30 (frugt i børnehaven, frugt og brød i vuggestuen). Børnene får frokost kl. 11 og et eftermiddagsmåltid kl. 14.00.
Hver måned bliver menu for frokost og eftermiddagsmåltid sendt på mail og lagt på hjemmesiden.
Ved allergi kræves en lægeattest.
Når man er under 1 år, kan modermælkserstatning medbringes. Den skal være færdiglavet og der skal stå navn på flasken. Flasken sættes på køl og vi giver den efter behov.

Vi serverer en sund og varieret kost, som er 75% økologisk

Sukkerpolitik:
Der er kommet stadig større fokus på, hvor meget sukker børn gennemsnitlig indtager i en almindelig dagligdag, og hvilke uheldige konsekvenser det kan gå hen at få for deres helbred og velvære.
Bestyrelsen og de ansatte i Anna Wulffs Børnehus arbejder på, at børnene får et fornuftigt forhold til sukker, men vi ved af erfaring, at det i en daginstitution kan blive til mange fødselsdage med guf af den ene eller anden slags, samt “ferie is”, guf når børnene slutter osv. Alle forældre giver det i en god mening, men det kan blive meget for det enkelte barn. Det kan ligeledes være svært for det enkelte forældrepar selv at bestemme, hvor meget deres barn får af søde sager.
I Anna Wulffs Børnehus ønsker vi, at indtagelse af sukker i dagligdagen sker i meget begrænset omfang. Dette er en del af vores sundhedspolitik, hvor der indgår kost, motion og hygiejne.
I forvejen tilstræbes det, at børnene i Anna Wulffs Børnehus får en sund og varieret kost, tilberedt af kompetent køkkenpersonale, der tager hensyn til kostrådene. Mad er ikke kun et spørgsmål om at blive mæt, men også om nydelse. Det er naturligvis vigtigt, at børnene lærer at skelne mellem sund og usund mad, men de skal også lære at skelne mellem hverdag og fest.
Der er mange holdninger til sukker – både til mængden og kvaliteten af sukker, som vuggestue- og børnehavebørn præsenteres for. Anna Wulffs Børnehus giver ikke børnene fødevarer med sukker i til hverdag, medmindre sukker indgår som en naturlig del af retten og i meget små mængder. Det vil sige, at der til hverdag ikke er kiks, småkager, slik, saftevand m.v.
Bestyrelsen ønsker, at det er den enkelte forælder, der har ansvaret for, hvor meget sukker eget barn får. Derfor vil der ikke være kage, slik, saftevand, is eller lignende i Anna Wulffs Børnehus.
Undtagelsen er fester, hvor alle forældre er repræsenteret, og hvor de selv har mulighed for at sige fra.
Fest, fødselsdage og afslutning
Anna Wulffs Børnehus holder fast i sine traditioner og serverer fortsat æbleskiver til julehygge med forældre, fastelavnsboller til fastelavn og kage til sommerfesten hvor forældrene også deltager. En sjælden gang imellem vil vi i pædagogisk sammenhæng bage en kage med børnene.
Anna Wulffs Børnehus holder gerne fødselsdage og afslutninger sammen med dit barn.
Hvis du som forælder ønsker at bidrage til festen, må du meget gerne medbringe noget lækkert og festligt til dagen, blot det ikke er kage, slik og is.
Det kan i stedet være frisk frugt anrettet på en festlig måde, tørret frugt, grøntsager, boller, nødder, popcorn, pindemadder, bananpandekager, pizzasnegle, smoothie uden sukker.
Alternativt kan forældrene medbringe en leg/aktivitet, som personalet kan inddrage i fejringen.
Forældre der holder barnets fødselsdag i hjemmet, opfordres til at følge de samme anvisninger i forhold til det, de serverer for børnene.
Inspiration
Følgende hjemmesider giver ideer og opskrifter til sunde retter til børnefødselsdage samt aktiviteter.
 Fødevarestyrelsens Alt om kost: www.altomkost.dk
 Københavns Mad Hus: www.kbhmadhus.dk
 6 om dagen – frugtfest: http://6omdagen.dk/frugtfest/index.shtml
 Sjov for børn: http://www.sjovforborn.dk
 Det Grønne Hus: http://www.detgroennehus.dk
 Mad og Trivsel: http://www.madogtrivsel.dk/sider/foedeselsdag.htm

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Anna Wulffs Børnehave | Christianshavns Voldgade 63 | 1424 Kbh K  | 32541113  | mail@annawulffs.dk
Gør denne side til din startside