Anna Wulffs Børnehus
Fakta om mobning
Opdateret den 26. juli 2013

Fakta om mobning

For at kunne forebygge mobning er det vigtig, at man har en viden om, hvad der forstås ved dette begreb. I Fri for Mobberi er vi inspireret af den danske mobbeforsker Helle Rabøl Hansens måde at forstå mobning:

Mobning er et gruppefænomen
Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.

Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter
Der er tale om et sæt store eller mindre handlinger, der i sin helhed signalerer, ”du er ikke med her”.

Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende
Mobning kan have mange udtryksformer og nogle kan være mere eller mindre synlige.

Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra
Det kan fx være i børnehaven, i skolen eller til fritidsaktiviteter.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles om de aktiviteter, der er planlagt
Derved ses mobning som en fællesskabskonstruktion og mobbeårsagen kan ikke tillægges det enkelte individ. Det betyder, at man for at forebygge mobning skal se på institutionen og skolens kultur.

Drilleri for sjov og drilleri for alvor
Begrebet mobning er et voksenbegreb og forhold til Fri for Mobberi's målgruppe, de 3-8-årige, har vi omsat det til nogle begreber, de kan relatere til. Derfor taler vi om:

 Drille for sjov:
Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering.

 Drille for alvor:

Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Anna Wulffs Børnehave | Christianshavns Voldgade 63 | 1424 Kbh K  | 32541113  | mail@annawulffs.dk
Gør denne side til din startside