Anna Wulffs Børnehus
Forældresamarbejde
Opdateret den 12. oktober 2016

Vi tror på, at det bedste samarbejde opbygges gennem gensidig respekt og åben dialog. For forældre er deres eget barn helt naturligt i centrum. Personalet skal vise hensyn til både det enkelte barn og børnegruppen. Derfor ser vi af og til forskelligt på tingene: Hvor det pædagogiske personale har en generel og indgående viden om børn i al almindelighed, har forældre en speciel viden om lige netop deres barn. Forældre er eksperter på deres barn – personalet er eksperter på gruppen. Børnene er vores fælles omdrejningspunkt og udgangspunkt. 

Et højt informationsniveau er nøglen til forældres tryghed og forståelse af eget barns institutionsliv, vi opfordrer derfor Jer forældre til at bruge lidt tid på at være i Børnehuset. Lær de andre børns navne at kende. Læs de opslag, som personalet hænger op, læs de udsendte mails og stil gerne spørgsmål! I er altid velkomne i institutionen og til at se hvilken dagligdag, vi tilbyder Jeres børn. Basale følelser som tillid og tryghed ved personalet skal være til stede hos Jer, for at Jeres barn kan nære de samme følelser. 

Skulle der opstå nogle ting, som I ikke helt forstår eller undrer Jer over, er det meget væsentligt for os, at I ved, at I altid kan henvende Jer til personalet. Det være sig information eller problemer, som vi enten kan tale om med det samme eller aftale tid til en samtale om. Vi holder samtale med Jer, når behovet opstår, og det gælder begge veje – I kan altid bede om en samtale med os. Vi tilbyder forældresamtaler til den enkelte familie en gang om året til de forældre, der er interesserede. 

Desuden holdes der to “store” forældremøder om året for alle forældre. Det ene er i oktober og det andet i april/maj. Det ene af disse møder kan være med foredragsholder. Ved mødet i oktober er der valg til bestyrelsen. Derudover holder vi ”Forældrekaffe” den sidste hverdag i måneden. Sommerferieperioden juli og august samt december måned er dog undtaget. Forældrene er en vigtig ressource for os i vores daglige arbejde og vores vigtigste samarbejdspartner. Det er Jer der kender Jeres barn bedst. Vi arbejder hele tiden på at inddrage forældregruppen mere i det daglige arbejde. Vi vil gerne kunne benytte forældregruppens ressourcer ved arrangementer og særlige aktiviteter.  

Vi har en forventning om, at I som forældre sørger for følgende: 

- Sutter og bleer (til de børn, der måtte have behov for det). 

- Skiftetøj til alt slags vejr (og til brug både ude og inde) i skufferne/kurvene og jævnligt tjekke op på orden og mangler. - Rydde op i barnets garderobe og støtte barnet i at holde orden i garderoben. 

- Hvis barnet er midt i at lege med en masse legetøj, når I henter det, så ryd det væk sammen med barnet, inden I går hjem. 

- Aflever jeres barn senest kl. 9.30, hvis ikke andet er aftalt. 

- Meddel ferier og fridage til personalet. 

- Ring ved sygdom så tidligt som muligt samt meld hvad barnet fejler. Så vidt det er muligt, er det rart for os at vide, hvornår jeres barn er rask og kan komme i institutionen igen. 

- Giv den nødvendige information, som er vigtig omkring barnet og informer, hvis der er problemer, der kan være relevante at oplyse om. 

- Kom til personalet med spørgsmål og undren. 

- Tag barnets tegninger med hjem og tag dem alvorligt. - Vær opdateret på information og vær interesseret i det, der sker i institutionen. 

- Se institutionen som en helhed - som et sted hvor der går flere børn.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Anna Wulffs Børnehave | Christianshavns Voldgade 63 | 1424 Kbh K  | 32541113  | mail@annawulffs.dk
Gør denne side til din startside