Anna Wulffs Børnehus
Institutionens samarbejdspartnere
Opdateret den 31. juli 2013

Samarbejde med andre institutioner

 Andre institutioner:

Vi samarbejder med de øvrige institutioner i området ved forskellige netværksgrupper, hvor vi udvikler kompetencer og erfaringer. Ved overgang fra vuggestue til børnehave og ved overgang fra børnehave til fritidshjem.


Skolen:

Vi samarbejder med Christianshavns Skole ved overgang fra børnehave til børnehaveklasse, og hvis der er noget, personalet synes er vigtigt for skolen at vide men aldrig uden forældrenes accept.

Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning) omkring skolestart, hvis der er noget, der bekymrer personalet men aldrig uden forældrenes accept.

Vi modtager skolepraktikanter fra forskellige skoler.

 

Skoletandlægen:

Vi kontakter tandlægen ved ulykker, hvor tænderne muligvis er beskadiget og naturligvis også forældrene.

 

Sundhedsplejen:

Vi samarbejder med sundhedsplejen f.eks. til at holde oplæg for forældre, deltage i forældresamtaler, hvor sundhedsplejersken ofte har en anden indgangsvinkel til familien, og hvis personalet har relevante spørgsmål inden for sundhedsplejen.

Frie Børnehaver:

Vi samarbejder med vores paraplyorganisation omring regnskab, juridiske spørgsmål, løn og personale og ved en psykologordning, som både personale og forældre kan benytte sig af. Jvf. opslag på tavlerne.

Desuden udbyder Frie Børnehaver relevante kurser og temadage, som vi deltager i.

 BUF:

Vi samarbejder med vores forvaltning med pædagogisk konsulent, sagsbehandler, psykolog, pladsanvisning og lederen deltager i distriktsmøder hver anden måned.

BUF har i samarbejde med institutionerne i vores område lavet en beredskabsplan, som alle personaler er bekendt med.

Politiet:

Vi har en aftale med politiet Hørhusvej, om at de ringer og informerer os ved razzia på Christiania og ved faretruende situationer.

Bibliotek:

Vi samarbejder med Christianshavns bibliotek, som vi efter aftale besøger, og som har gode tilbud med film og teater.

Tværfagligt samarbejde:
Institutionen samarbejder med Distrikt Indre Bys pædagogiske konsulent og PPR pædagogisk, psykologisk rådgivning.


 

 

 
Vi samarbejder med en talepædagog Jette, som er tilknyttet vores børnehave. Hun kommer i børnehaven, hvis personalet vurderer, at et barn har brug for ekstra sprogstimulering, som er uden for personalets kompetencer. <!--[endif]-->


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Anna Wulffs Børnehave | Christianshavns Voldgade 63 | 1424 Kbh K  | 32541113  | mail@annawulffs.dk
Gør denne side til din startside